×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 147

Responsable comunicación da Federación Galega de Taekwondo

CIRCULAR Nº 14/2018

 

 

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Dan e 1º, 2º e 3º PUM.

DESTINATARIOS: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

 

 1. DATA: Sábado, 30/06/2018.
 2. LUGAR: CENTRO GALEGO DE TECNIFICACION DE PONTEVEDRA.
 3. HORARIO: - De 00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas (dependendo das inscricións).
 4. INSCRICIÓNS: A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. O SISTEMA CREARÁ AS FOLLAS DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTAS, AS QUE DEBEDES IMPRIMIR, ADXUNTAR COPIA DO DNI, ASINAR POR DEPORTISTA E ADESTRADOR E MANDAR EN ORIXINAL Á FGT COA CORRESPONDENTE LIQUIDACIÓN. NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS QUE NON FOSEN PROCESADAS NA WEB. ENTRADA NA FGT ANTES DAS 13.00 HORAS DO 21/06/2018. En vista do descontrol xerado nas últimas convocatorias, onde nos resultaba case imposible elaboralas actas debido ó incumprimento dos prazos por parte da maioría dos clubes, comunícase que esta FGT, sobre todo para non perxudicar ós clubes que tramitan as documentacións en prazo, non admitirá ningunha inscrición que non conste na web, que non entre na FGT no prazo establecido e que a folla de actividades nacionais non sexa a que xera o sistema electrónico de inscricións. Agradeceriamos a vosa colaboración. Gracias.
 5. CUOTAS DO EXAME:
 • PRIMEIRO DAN:  115 euros
 • SEGUNDO DAN: 154 euros
 • TERCEIRO DAN: 180 euros
 • CUARTO DAN: 205 euros
 • QUINTO DAN: 335 euros
 • PRIMEIRO PUM: 85 euros
 • SEGUNDO PUM: 85 euros
 • TERCEIRO PUM: 110 euros

 

Por acordo da Asamblea Xeral da Federación Española de Taekwondo non é obrigatorio o pago do DAN Internacional (WTF), aínda que SI o é para participar en actividades INTERNACIONAIS da WTF xunto coa licencia internacional.

 1. REQUERIMENTOS E DOCUMENTACIÓN
 2. 1.PARA TODALAS CATEGORIAS:
 • Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais, CUBERTO NA APLICACIÓN WEB.
 • Fotocopia do D.N.I. por ambas caras.
 • Orixinal do carnet de competición totalmente CUBERTO POLO CLUBE. (Descagar de taekwondogalego.com - IMPRESOS) se procede.
 • Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.
 • Folla oficial de liquidación de clube e xustificate de pago.
 • Autorización paterna aos menores de 18 anos – O CLUBE DEBERÁ RESPONSABILIZARSE DAS MESMAS E POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT SE FOSEN REQUERIDAS.

 

 1. 2.PRIMEIRO DAN (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE):
 • QUINCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Tres licencias consecutivas más la actual o cuatro alternas más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de JUEZ CRONOMETRADOR o JUEZ DE MESA REGIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

 

 

 

 1. 3.SEGUNDO DAN:
 • DIECISEIS años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 1er Dan.
 • Licencia federativa actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO REGIONAL o JUEZ CALIFICADOR REGIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

 

 1. 4.TERCEIRO DAN:
 • 4DIECIOCHO años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 2º Dan.
 • Dos licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o dos alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el segundo dan.
 • Fotocopia del D.N.I Real
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.
 1. 5.CUARTO DAN:
 • VEINTIUN años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 3er Dan. .
 • Tres licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o tres alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el tercer dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.
 1. 6.QUINTO DAN:
 • VEINTICINCO años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 4º Dan.
 • Cuatro licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o cuatro alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el cuarto dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.
 1. 7.PRIMEIRO PUM: (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE).
 • DIEZ años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Fotocopia de la licencia Anual federativa EN VIGOR.
 • Fotocopia de CUATRO licencias consecutivas o SEIS alternas, más la actual.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.
 1. 8.SEGUNDO PUM:
 • DOCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 1er Pum.
 • Fotocopia de la licencia Anual federativa EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.
 1. 9. TERCEIRO PUM:
 • CATORCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 2º Pum.
 • Fotocopia de las últimas licencias anuales federativa, más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

 

 

 

 

Máis información nos regulamentos nacionáis:

 

DAN - http://www.fetaekwondo.net/images/2018/02/Reglamento-examen-de-1%C2%BA-al-5%C2%BA-Dan.-15-01-2018-ok..pdf

 

PUM - http://www.fetaekwondo.net/images/2018/02/Reglamento-examen-de-1%C2%BA-al-3%C2%BA-Pum.-15-01-2018-ok..pdf

 

 

MOI IMPORTANTE:

 

LEMBRAMOS QUE TODOS AQUELES DEPORTISTAS QUE NON TRAMITARAN NO SEU DÍA A LICENCIA NACIONAL QUE NON PODERÁN ACCEDER A ESTE EXAME.

 

 1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2018.
 2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarse na web oficial desta RFET que prevalece sobre calquera erro que poida conter a persente circular.
 3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.
 4. Aqueles aspirantes que necesiten algún documento deberán solicitalo coa ANTELACIÓN suficiente. Os que estean pendentes de recibir algún documento (arbitraxe, DAN, Colexiacións, etc) deberán comunicá-lo por escrito na folla de actividades nacionais, facendo constar que está EN TRÁMITE, pero non deixa-lo espacio en branco.
 5. O apartado de combate realizarase unha vez acabada parte técnica de todos os aspirantes, podendo modificarse segundo necesidades de organización.
 6. Co fin de axilizar a revisión das documentacións, ante a posibilidade da existéncia de moitas inscricións e haxa que nomear dous tribunais de exame, e en benefício de todos, prégase aos aspirantes efectuen as súas inscricións coa suficiente antelación, evitando deixalas para os últimos días do prazo de inscrición.
 7. En caso de que non haxa suficientes inscricións poderase suspender a actividade.
 8. No impreso de inscrición figuran 6 casiñas onde se deben anotar os NÚMEROS DE LICENCIAS E DATAS DE EXPEDICIÓN DIA/MES/ANO DAS MESMAS - OBRIGATORIO, cumpliendo este requerimento rigorosamente, non sería necesario enviar fotocopia das licencias. En caso de non ser certos os dados cubertos no impreso de inscrición, o exame sería anulado pola RFET perdendo tódolos dereitos.
 9. O EXAME DE 1º PUM E 1º DAN PODERÁ REALIZARSE NO MESMO CLUBE COA SINATURA Do ADESTRADOR NACIONAL OFICIAL E COLEXIADO POLO CLUBE COMO TRIBUNAL DE EXAME. Mantéñense tanto as esixencias documentais como as cuotas establecidas. O único que varia é que antes era preciso un tribunal e un membro federativo e agora co Adestrador Nacional é suficiente. No referinte á documentación a apresentar a esta FGT e á RFET así coma os requerimentos a cumprir seguirán sendo os mesmos.

 

 

A Coruña, 05/06/2018.

Lunes, 04 Junio 2018 00:00

TK-DAY 2018

 

Les adjuntamos la Cartelería, la guía del evento, así cómo algunas de las fotografías que muestran, tanto el apoyo mediático, cómo el éxito de asistencia que resultó la anterior edición.
 
Una vez más muchas gracias por su apoyo,
Un saludo.
 
 

 

OPEN DO LEREZ

PONTEVEDRA 02/06/2018 


• MAÑANA: Dará comienzo a las 09:30
• TARDE: Dará comienzo a las 15:30

CATEGORIAS:
• MAÑANA: Absoluto y Cadete
• TARDE: Infantil, precadete y junior

 

VER ENLACE SORTEOS: https://www.dropbox.com/sh/e6jk7n0a2mwhxbo/AABoOVgmPvofcRwCGmpqjLhLa?dl=0 

 

INSCRICIÓN DEFINITIVA: 

DEPORTISTA CATEGORIA CLUB
Alma Maria Perez Parrado Femenino Absoluto Gallo SUH SPORT
Uxía Ogea Costas Femenino Absoluto Gallo mace-sport
Maria Gonzalez De Vilasboas Femenino Absoluto Ligero PATIÑO MOAÑA
Ana Dosil Gago Femenino Absoluto Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Uxia Rodriguez Garcia Femenino Absoluto Ligero MOO DUK KWAN
Laura Lorenzo Amoedo Femenino Absoluto Minimosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Elena Perez Alcalde Femenino Absoluto Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Sara Cortegoso Lima Femenino Absoluto Mosca Mace-sport
Tania Castiñeira Etcheverría Femenino Absoluto Pesado HEBE DE MOAÑA
Laura Dosil Gago Femenino Absoluto Superligero NATURAL SPORT VIDELGI
Lua Piñeiro Devesa Femenino Absoluto Superligero NATURAL SPORT VIDELGI
Tania Lopez Pequeño Femenino Cadete Gallo PATIÑO MOAÑA
Aroa Abelleira Mallo Femenino Cadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Carme Santamaria Perez Femenino Cadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Area Bastos Puertas Femenino Cadete Ligero SEUNGSPORT
Daniela Caldas Castro Femenino Cadete Ligero OLIMPIC
Aroa Gutierrez Vidal Femenino Cadete Ligero OLIMPIC
Avril Vareala Lema Femenino Cadete Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Eva Garcia Santabarbara Femenino Cadete Ligero MAT'S
Ainhoa Laranga Quiroga Femenino Cadete Medio NATURAL SPORT VIDELGI
Antia Sanchez Martinez Femenino Cadete Medio KIDO SPORT
Fátima Martínez Fernández Femenino Cadete Medio COUTO
Olaya Blanco Sanchez Femenino Cadete Medio BOUDSPORT
Sofía Moure Rua Femenino Cadete Minimosca Tkdenodo
Silvia Otero Refigio Femenino Cadete Minimosca MAT'S
Dulce Naiara Teijeiro Francisco Femenino Cadete Minimosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Elena Cubas Garcia Femenino Cadete Mosca SUH SPORT
Andrea Chapela Vilas Femenino Cadete Mosca PATIÑO MOAÑA
Paula Barreiro Besada Femenino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Noa Santamaria Santiago Femenino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Noa Romero Ferandez Femenino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Sandra Bouzas Silva Femenino Cadete Pesado SUH SPORT
Thalia Sampedro Perez Femenino Cadete Pesado NATURAL SPORT VIDELGI
Laura Penas Conde Femenino Cadete Pesado KWON BETANZOS
Uxia Rúa Novas Femenino Cadete Pesado HEBE DE MOAÑA
Susana Vilarnovo All-Al Femenino Cadete Pluma SUH SPORT
Sandra Gonzalez Perez Femenino Cadete Pluma SUH SPORT
Lucia Couto Isorna Femenino Cadete Pluma OLIMPIC
Iara Gutirrez Viadl Femenino Cadete Pluma OLIMPIC
Sara Fernandez Canosa Femenino Cadete Pluma OLIMPIC
Yaiza Parada Garcia Femenino Cadete Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Iria Pazos Lopez Femenino Cadete Pluma MAT'S
Aitana Fariña Mallon Femenino Cadete Pluma MANIOTAS - NOIA
Nerea Nuñez Perez Femenino Cadete Pluma KWON BETANZOS
Antía Rodríguez Femenino Cadete Pluma COUTO
Dafne Alonso Comesaña Femenino Cadete Pluma A.D. Gimnasio Esculea Tao
Leyi Ye Femenino Cadete Semimedio PATIÑO MOAÑA
Antia Queiruga Diez Femenino Cadete Semimedio NATURAL SPORT VIDELGI
Alba Lage González Femenino Cadete Semimedio MUGA DOJANG
Tania Cortes Gil Femenino Cadete Semimedio KWON BETANZOS
Iria Rodríguez Iglesias Femenino Cadete Semimedio HEBE DE MOAÑA
Zaira Oliveira Rebollido Femenino Cadete Semipesado VITAL SPORT CAMBADOS
Zaida Otero Rodriguez Femenino Cadete Semipesado Tkdenodo
Nerea Xiao Suarez Lopez Femenino Cadete Semipesado OLIMPIC
Abril Viqueira Pose Femenino Cadete Semipesado BOUDSPORT
Lucia Gregorio Landin Femenino Cadete Superligero TAEKANART
Tirsa Fernanda Lopez Obregon Femenino Cadete Superligero SUH SPORT
Iria Seijo Martin Femenino Cadete Superligero PATIÑO MOAÑA
Sara Pena Rios Femenino Cadete Superligero PATIÑO MOAÑA
Alessandra Imparato Pomares Femenino Cadete Superligero Mace-sport
Ines Gonzalez Riveiro Femenino Cadete Superligero mace-sport
Lucia Garcia Reyes Femenino Cadete Superligero KWON BETANZOS
Iria Valeiro Carro Femenino Cadete Superligero KWON BETANZOS
Sara Soneira Balado Femenino Cadete Superligero BOUDSPORT
Carla Pereiro Casalderey Femenino Infantil Gallo SUH SPORT
Yaiza Ribadulla Lorenzo Femenino Infantil Medio SUH SPORT
Angela Nuñez Carro Femenino Infantil Minigallo Mace-sport
Águeda Pedreira Castro Femenino Infantil Minimosquito ZUSANLI
Iris Leiro Franco Femenino Infantil Minimosquito SUH SPORT
Celia Minh Fraiz Rodrigo Femenino Infantil Minimosquito SUH SPORT
Lucia Gutierrez Femenino Infantil Minimosquito SUH SPORT
Naira Piñeiro Castillo Femenino Infantil Minimosquito PATIÑO MOAÑA
Martina Feijoo Diaz Femenino Infantil Minimosquito OLIMPIC
Andrea Videla Miguens Femenino Infantil Minimosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Alisa Fajardo Sampedro Femenino Infantil Minimosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Natalia Garcia Neira Femenino Infantil Minimosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Uxia Gaiteiro Fernandez Femenino Infantil Minimosquito KAE SPORT
Soraya Santiago Couto Femenino Infantil Minipluma NATURAL SPORT VIDELGI
Alejandra Lorenzo Rodriguez Femenino Infantil Mosca SUH SPORT
Xiana Bugallo Ballesteros Femenino Infantil Mosca OLIMPIC
Dafne Piñeiro Ballesteros Femenino Infantil Mosquito OLIMPIC
Uxia Antelo Dominguez Femenino Infantil Mosquito MANIOTAS - NOIA
Carmen Canay Pose Femenino Infantil Mosquito MANIOTAS - NOIA
Icia Riveiro Andrade Femenino Junior Gallo BUDO CATRELOS
Irene Montemuiño Martinez Femenino Junior Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Anahi Elena Schmidt Guevara Femenino Junior Ligero KWON BETANZOS
Andrea Cortés Enriquez Femenino Junior Ligero KWON BETANZOS
Uxia Nieto Mariño Femenino Junior Ligero BUDO CATRELOS
Monica Perez Mariño Femenino Junior Medio NATURAL SPORT VIDELGI
Catia Garcia Martinez Femenino Junior Medio MAT'S
Veronica Gonzalez Perez Femenino Junior Minimosca SUH SPORT
Lucia Montemuiño Martinez Femenino Junior Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Vanesa Roo Ferrer Femenino Junior Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Tania Bouzas Fernandez Femenino Junior Mosca KAE SPORT
María Ferreiro Domínguez Femenino Junior Mosca COUTO
Desiree Rivadulla Lorenzo Femenino Junior Pesado SUH SPORT
Noelia Villaverde Carrera Femenino Junior Pesado SEUNGSPORT
Elisabeth Piedras Gonzalez Femenino Junior Pesado PATIÑO MOAÑA
Sara Ferradas Del Ojo Femenino Junior Pesado PATIÑO MOAÑA
Nuria Cernadas Ageitos Femenino Junior Pesado NATURAL SPORT VIDELGI
Martina Maroñas Nuñez Femenino Junior Pesado NATURAL SPORT VIDELGI
Noa Quintairos Femenino Junior Pesado COUTO
Elena Curras Iglesias Femenino Junior Pluma PATIÑO MOAÑA
Uxia Santamaria Santiago Femenino Junior Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Yadira Reimundez Queimadelos Femenino Junior Pluma MAT'S
Macarena Gutierrea Älvarez Femenino Junior Pluma A.D. Gimnasio Esculea Tao
Alejandra Argibaymartignao Femenino Junior Semimedio TAEKANART
Lucia Lorenzo Quinteiro Femenino Junior Semimedio SUH SPORT
Cloe Iglesias Rial Femenino Junior Semimedio PATIÑO MOAÑA
Leticia Trigo Carballo Femenino Junior Semimedio PATIÑO MOAÑA
Denise Núñez Carro Femenino Junior Semimedio Mace-sport
Irati Perez Picado Femenino Junior Semimedio KWON BETANZOS
Miriam Michaelsen Gomez Femenino Junior Semimedio KWON BETANZOS
Alba Reimundez Moreira Femenino Junior Semimedio KAE SPORT
Andrea Garcia Bouzon Femenino Junior Semimedio arte e movemento
Aitana Lopez Alvariñas Femenino Junior Semipesado SUH SPORT
Antia Sanchez Gonzalez Femenino Junior Superligero SUH SPORT
Lara Bouza Gonzalez Femenino Junior Superligero KWON BETANZOS
Ainoha García Rodríguez Femenino Junior Superligero COUTO
Sara Gacio Cendal Femenino Junior Superligero BOUDSPORT
Uxía San Marco Constenla Femenino Junior Superligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
Carmen Ferreiro Pernas Femenino Precadete Gallo KWON BETANZOS
Alba Rey Franqueira Femenino Precadete Gallo BOUDSPORT
Alba Dozo Lozano Femenino Precadete Ligero TAEKANART
Nerea Canabal Blanco Femenino Precadete Ligero Mace-sport
Laura Iglesias Garcia Femenino Precadete Minigallo SUH SPORT
Iria Garcia Ares Femenino Precadete Minigallo SUH SPORT
Africa Freire Boubeta Femenino Precadete Minigallo PATIÑO MOAÑA
Nuria Angueira Varela Femenino Precadete Minigallo OLIMPIC
Sofia Suarez Paz Femenino Precadete Minigallo MANIOTAS - NOIA
Paula Lameiro Mosquera Femenino Precadete Minigallo KWON BETANZOS
Emma Garcia Miranda Femenino Precadete Minigallo KWON BETANZOS
Sarai Romay Maneiro Femenino Precadete Minimosquit NATURAL SPORT VIDELGI
Angela Cortegoso Lima Femenino Precadete Minimosquit Mace-sport
Ada Hermelo Rodríguez Femenino Precadete Minimosquit HEBE DE MOAÑA
Carlota Fernández Domínguez Femenino Precadete Minimosquit GARRAPUCHO
Claudia Iriso Rey Femenino Precadete Minimosquit GARRAPUCHO
Uxía Calvo Fernández Femenino Precadete Minimosquit A.D. Gimnasio Esculea Tao
Noa Paredes Lagoa Femenino Precadete Minipluma PATIÑO MOAÑA
Ekaterina Rebón Fedorova Femenino Precadete Minipluma OLIMPIC
Paula Gomez Trigo Femenino Precadete Minipluma OLIMPIC
Martina Janeiro Ogando Femenino Precadete Minipluma MAT'S
Alba Calvar Solla Femenino Precadete Mosca PATIÑO MOAÑA
Sabela Villanueva Solla Femenino Precadete Mosca OLIMPIC
Nerea Rodriguez Almendral Femenino Precadete Mosca MAT'S
Nuria Rodríguez Iglesias Femenino Precadete Mosca HEBE DE MOAÑA
Sofía Bello Alonso Femenino Precadete Mosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Irene Rodriguez Vila Femenino Precadete Mosquito SUH SPORT
Noa Queiruga Gonzalez Femenino Precadete Mosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Lucia Salanova Liste Femenino Precadete Mosquito MANIOTAS - NOIA
Nadia Bouzas Fernandez Femenino Precadete Mosquito KAE SPORT
Elisa Fernandez Rodriguez Femenino Precadete Mosquito GARRAPUCHO
Iria Álvarez Rodríguez Femenino Precadete Mosquito GARRAPUCHO
Uxia Castro Rodriguez Femenino Precadete Mosquito BOUDSPORT
María Isabel Touceda Souto Femenino Precadete Pesado Tkdenodo
Elena Luis Rodriguez Femenino Precadete Pluma TAEKANART
Ainara Loureiro Lopez Femenino Precadete Pluma BOUDSPORT
Carla Diz Femenino Precadete Semimedio OLIMPIC
Marta Gosende Rodriguez Femenino Precadete Superligero MANIOTAS - NOIA
Rodrigo Pereira González Masculino Absoluto Gallo ZUSANLI
Nicolas Argibay Motero Masculino Absoluto Gallo TAEKANART
Jesus Quintela Muñiz Masculino Absoluto Gallo TAEKANART
Artai Pazos Pavon Masculino Absoluto Gallo mace-sport
Aron Vazquez Martinez Masculino Absoluto Gallo KWON BETANZOS
Nicolas Pardo Sanchez Masculino Absoluto Gallo Bunkai
Ivan Rodriguez Barcala Masculino Absoluto Ligero TAEKANART
Franz Carro Barreiro Masculino Absoluto Ligero KWON BETANZOS
Alvaro Regueiro Caamaño Masculino Absoluto Ligero BOUDSPORT
Pedro Campos Orosa Masculino Absoluto Medio Koryo
Jesus Couso Varela Masculino Absoluto Medio HEBE DE MOAÑA
Jose Garcia Torres Masculino Absoluto Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Raul Lameiro Gonzalez Masculino Absoluto Minimosca MAT'S
Diego Martinez Lijo Masculino Absoluto Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Brian Franco Gulias Masculino Absoluto Pesado TAEKANART
Emilio Pousada Couto Masculino Absoluto Pesado Mace-sport
Yerai Rodriguez Pintos Masculino Absoluto Pluma TAEKANART
Alvaro Garcia Torres Masculino Absoluto Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Angel Portabales Teixeira Masculino Absoluto Pluma MAT'S
Xoan Ferreiros Mariño Masculino Absoluto Pluma MAT'S
Jacobo Ríos Cortegoso Masculino Absoluto Pluma HEBE DE MOAÑA
Brais Iglesias Alvarez Masculino Absoluto Superligero NATURAL SPORT VIDELGI
Adrian Pombo Romero Masculino Absoluto Superligero NATURAL SPORT VIDELGI
Fabio Pedreira Castro Masculino Cadete Gallo ZUSANLI
Gabriel Vázquez Simes Masculino Cadete Gallo Tkdenodo
Manuel Lorenzo Ozores Masculino Cadete Gallo SUH SPORT
Alejandro Cernadas Ageitos Masculino Cadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Kevin Dean Requejo Masculino Cadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Alejandro Torres Bretal Masculino Cadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Adrián Martínez Suarez Masculino Cadete Gallo Mace-sport
Jose Abollado Bugallo Masculino Cadete Gallo Mace-sport
Carlos Novo Moruja Masculino Cadete Gallo mace-sport
Daniel Gutierrez Alvarez Masculino Cadete Gallo mace-sport
Alvaro Gutierrez Alvarez Masculino Cadete Gallo mace-sport
Cibran Alfonsin Ambroa Masculino Cadete Gallo mace-sport
Nilo Bermudez Moreira Masculino Cadete Gallo KWON BETANZOS
Leonardo Docampo Balwing Masculino Cadete Gallo KAE SPORT
Anxo Novas Franco Masculino Cadete Gallo GARRAPUCHO
Mateo Boudjenane Liñares Masculino Cadete Gallo BOUDSPORT
Jesús Angueira Duro Masculino Cadete Ligero Tkdenodo
Aron Santome Magallanes Masculino Cadete Ligero PATIÑO MOAÑA
Brais Martinez Sobrido Masculino Cadete Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Diego González García Masculino Cadete Ligero Mace-sport
Anxo Parada Vazquez Masculino Cadete Ligero KIDO SPORT
Julio Iglesias Doval Masculino Cadete Ligero COUTO
Alberto Cal Fernandez Masculino Cadete Ligero BUDO CATRELOS
Eduardo Rejo Gonzalez Masculino Cadete Medio mace-sport
Hugo Garcia Tizon Masculino Cadete Medio KWON BETANZOS
Anxo Pedrouzo Armental Masculino Cadete Minimosca SUH SPORT
Francisco Ramos Oujo Masculino Cadete Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Manuel Paz Albores Masculino Cadete Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Anxo Vidal Torres Masculino Cadete Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Getachew Barral Diz Masculino Cadete Minimosca NATURAL SPORT SADA
Ivan Meijide Couto Masculino Cadete Minimosca NATURAL SPORT SADA
Tomas Mahia Vazquez Masculino Cadete Minimosca KWON BETANZOS
Adrian Davila Rodriguez Masculino Cadete Minimosca KAE SPORT
Brais Sánchez Rodríguez Masculino Cadete Minimosca COUTO
Alonso Rodriguez Mata Masculino Cadete Minimosca BOUDSPORT
Matias Vilan Mancuello Masculino Cadete Mosca TAEKANART
Manuel Santos Ruiz Masculino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Mateo Rios Rivero Masculino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Pablo Garcia Tubio Masculino Cadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Carlos Jimenez Ponce Masculino CADETE Mosca NATURAL SPORT SADA
Alberto Martin Gonzalez Masculino Cadete Mosca NATURAL SPORT SADA
Javier Otero Sousa Masculino Cadete Mosca KAE SPORT
Iago Gil Vázquez Masculino Cadete Mosca HEBE DE MOAÑA
Julián Feijóo Gómez Masculino Cadete Mosca COUTO
Adonais Pereira González Masculino Cadete Mosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Alan López Bartol Masculino Cadete Mosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Juan Carreira Masculino Cadete Pesado OLIMPIC
Alejandro Castro Barcala Masculino Cadete Pesado OLIMPIC
Eduardo Román Saa Masculino Cadete Pluma ZUSANLI
Ignacio Román Saa Masculino Cadete Pluma ZUSANLI
Martín Lois Fernández Masculino Cadete Pluma Tkdenodo
Diego Santiago Alonso Masculino Cadete Pluma SUH SPORT
Ruben Verde Costas Masculino Cadete Pluma PATIÑO MOAÑA
Javier Jimenez Ponce Masculino Cadete Pluma NATURAL SPORT SADA
Anxo Pazos Pavon Masculino Cadete Pluma Mace-sport
Hugo Perez Cadenas Masculino Cadete Pluma KAE SPORT
Hugo Sánchez Santos Masculino Cadete Pluma HEBE DE MOAÑA
Anxo Besada Pérez Masculino Cadete Pluma A.D. Gimnasio Esculea Tao
Marcos García Padín Masculino Cadete Semimedio VITAL SPORT CAMBADOS
Iago Mallo Pena Masculino Cadete Semimedio SEUNGSPORT
Jaime Dos Reis Padin Masculino Cadete Semimedio OLIMPIC
Unai Brion Camean Masculino Cadete Semimedio NATURAL SPORT VIDELGI
Abel Garcia Garcia Masculino Cadete Semimedio NATURAL SPORT VIDELGI
Christian Carballo Gomez Masculino Cadete Semimedio NATURAL SPORT VIDELGI
Raul Meijide Couto Masculino Cadete Semimedio NATURAL SPORT SADA
Lois Camino Logroño Masculino Cadete Semimedio Mace-sport
Marcos Liñares Caamaño Masculino Cadete Semimedio BOUDSPORT
Eloy Pérez Besada Masculino Cadete Semipesado VITAL SPORT CAMBADOS
Aaron Ledo Arzua Masculino Cadete Semipesado TAEKANART
Edgar Batista Embourik Masculino Cadete Semipesado NATURAL SPORT VIDELGI
Sergio Troitiño Amoedo Masculino Cadete Semipesado MAT'S
Christian Silva Soutullo Masculino Cadete Semipesado KIDO SPORT
Darío Fernández Menduíña Masculino Cadete Semipesado HEBE DE MOAÑA
Pablo Figueira Marzoa Masculino Cadete Semipesado BOUDSPORT
Roi Rodríguez Fernández Masculino Cadete Superligero VITAL SPORT CAMBADOS
Mario Blanco Falcón Masculino Cadete Superligero VITAL SPORT CAMBADOS
Lucas Carbia Dopazo Masculino Cadete Superligero Tkdenodo
Diego Alvarez Fernandez Masculino Cadete Superligero NATURAL SPORT SADA
Diego Alen Gonzalez Masculino Cadete Superligero KIAP CAÑIZA ASOCIADO
Xabier Ramas Mourelle Masculino Cadete Superligero GARRAPUCHO
Martín Conde Abad Masculino Cadete Superligero COUTO
Omar Gonzalez Dominguez Masculino Cadete Superligero BUDO CATRELOS
Daniel Piñeiro Pombo Masculino Infantil Gallo MANIOTAS - NOIA
Miguel Laiño Creo Masculino Infantil Gallo MANIOTAS - NOIA
Alen Muñiz Tubio Masculino Infantil Gallo MANIOTAS - NOIA
Pablo Antelo Fernandez Masculino Infantil Gallo KAE SPORT
Ivan Chan Pinheira Masculino Infantil Ligero SUH SPORT
Mario Lopez Pequeño Masculino Infantil Ligero PATIÑO MOAÑA
Victor Costado Lima Masculino Infantil Minigallo SUH SPORT
Santiago Trillo Martinez Masculino Infantil Minigallo MANIOTAS - NOIA
Saul Miguens Vazquez Masculino Infantil Minigallo MANIOTAS - NOIA
Mateo Fortes Otero Masculino Infantil Minigallo mace-sport
Adrian Romero Castro Masculino Infantil Minimosquit SUH SPORT
David Vidal Cao Masculino Infantil mosquito SUH SPORT
Roi Mosteiro Ares Masculino Infantil Minimosquit OLIMPIC
Alejandro Güeto Olveira Masculino Infantil Minimosquit NATURAL SPORT VIDELGI
Diego Vidal Pan MASCULINO Infantil Minimosquit NATURAL SPORT SADA
Marcos Diaz Brandon MASCULINO Infantil Minimosquit NATURAL SPORT SADA
Yago Sande Robles Masculino Infantil Minimosquit MANIOTAS - NOIA
Lucas Verea Mariño Masculino Infantil Minimosquit MANIOTAS - NOIA
Ramon Baña Allo Masculino Infantil Minimosquit KAE SPORT
Diego Vidal Del Campo Masculino Infantil Minimosquit KAE SPORT
Diego Raña Seoane Masculino Infantil Minimosquit BOUDSPORT
Pablo Pazos Fuentes Masculino Infantil Minimosquit BOUDSPORT
Iker Quintela Fontenla Masculino Infantil Minimosquit arte e movemento
Gabriel Veloso Villar Masculino Infantil Minimosquit A.D. Gimnasio Esculea Tao
Yeray Berbia Caamaño Masculino Infantil Minipluma arte e movemento
Daniel Álvarez Durán Masculino Infantil Mosca SEUNGSPORT
Hugo Davila Hermo Masculino Infantil Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Leandro Trillo Martinez Masculino Infantil Mosca MANIOTAS - NOIA
Daniel Caamaño Rodriguez Masculino Infantil Mosca arte e movemento
Ares Lema Brandon Masculino Infantil Mosquito SUH SPORT
Thiago Segade Maneiro Masculino Infantil Mosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Roi Fraga Gracia Corona Masculino Infantil Mosquito mace-sport
Gonzalo Anton García Castro Masculino Infantil Mosquito GARRAPUCHO
Brayan Pino Pérez Masculino Junior Gallo SEUNGSPORT
Lois Tomas Gonzalez Masculino Junior Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Giovanni Imparato Pomares Masculino Junior Gallo Mace-sport
Serafin Vazquez Rodriguez Masculino Junior Gallo KWON BETANZOS
Lucas Mahia Vazquez Masculino Junior Gallo KWON BETANZOS
Manuel Ramos Lloves Masculino Junior Gallo COUTO
David M. Barbosa Rodriguez Masculino Junior Gallo BUDO CATRELOS
Ayoub Rafai Hamdaoui Masculino Junior Gallo BOUDSPORT
Javier Torrado Martinez Masculino Junior Ligero SUH SPORT
Javier Cancelas Fandiño Masculino Junior Ligero PATIÑO MOAÑA
Rodrigo Lopez Aragunde Masculino Junior Ligero OLIMPIC
Sergio Gonzalo Martin Masculino Junior Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Mateo Abelleira Mallo Masculino Junior Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Brais Diez Roo Masculino Junior Ligero NATURAL SPORT VIDELGI
Raul Portabales Teixeira Masculino Junior Ligero MAT'S
Fernando Baña Amigo Masculino Junior Ligero MANIOTAS - NOIA
Carlos Sebastian Medranda Piedras Masculino Junior Ligero Mace-sport
Pablo Boquete Seoane Masculino Junior Ligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
Daniel Pérez Montoto Masculino Junior Ligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
Borja Domingo Franco Martinez Masculino Junior Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Alejandro Novo Perez Masculino Junior Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Adrian Abeijon Priegue Masculino Junior Minimosca NATURAL SPORT VIDELGI
Isaac Blanco Piñeiro Masculino Junior Minimosca MANIOTAS - NOIA
Fernando Davila Rodriguez Masculino Junior Minimosca KAE SPORT
Alex Pazos Amoedo Masculino Junior Mosca TAEKANART
Diego Rodríguez González Masculino Junior Mosca Mace-sport
Pablo García Padín Masculino Junior Pesado VITAL SPORT CAMBADOS
Diego Lijo Sanles Masculino Junior Pesado NATURAL SPORT VIDELGI
Daniel Robles Iglesias Masculino Junior Pesado Bunkai
Alejandro Paramo Cobas Masculino Junior Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Alejandro Paz Albores Masculino Junior Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Iker Garcia De La Llera Masculino Junior Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Anxo Díaz Rilo Masculino Junior Pluma GARRAPUCHO
Pepe Martínez Pérez Masculino Junior Pluma A.D. Gimnasio Esculea Tao
René Costas Vázquez Masculino Junior Semimedio HEBE DE MOAÑA
Anxo Mendez Leis Masculino Junior Semimedio arte e movemento
David Rodriguez Barcala Masculino Junior Superligero TAEKANART
Adrian Quintela Piñeiro Masculino Junior Superligero MAT'S
Héctor Canabal Blanco Masculino Junior Superligero Mace-sport
Izan Prego Pena Masculino Junior Superligero KWON BETANZOS
Samuel Mendez Leis Masculino Junior Superligero arte e movemento
Mario Castro Comesaña Masculino Junior Superligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
Fernando López Nuevo Masculino Junior Superligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
David Boquete Seoane Masculino Junior Superligero A.D. Gimnasio Esculea Tao
Raul Cordeiro Del Ojo Masculino Precadete Gallo PATIÑO MOAÑA
Brais Carou Lopez Masculino Precadete Gallo NATURAL SPORT VIDELGI
Samuel Blanco Piñeiro Masculino Precadete Gallo MANIOTAS - NOIA
Sergio Campos Prieto Masculino Precadete Gallo MANIOTAS - NOIA
Anton Del Puerto Gomez Masculino Precadete Gallo MANIOTAS - NOIA
Diego Gonzalez Sanchez Masculino Precadete Gallo KWON BETANZOS
Carlos Marcelo Garrido Regueiro Masculino Precadete Gallo KIDO SPORT
Gael Mumary Paz Masculino Precadete Gallo KAE SPORT
Hugo Maya Tabares Masculino Precadete Gallo COUTO
Adrián Lorenzo Franco Masculino Precadete Minigallo ZUSANLI
Martin Reino Hermida Masculino Precadete Minigallo SUH SPORT
Santiago Adán Pereira Masculino Precadete Minigallo MUGA DOJANG
Joel Castro Tome Masculino Precadete Minigallo MAT'S
Serio Veiga Dominguez Masculino Precadete Minigallo MAT'S
Saul Garcia Tizon Masculino Precadete Minigallo KWON BETANZOS
Brais Esmoriz Rilo Masculino Precadete Minigallo GARRAPUCHO
Andres Baqueiro Penelas Masculino Precadete Minigallo A.D. Gimnasio Esculea Tao
Pablo Torrado Martinez Masculino Precadete Minimosqui SUH SPORT
Marcos Gacia Couso Masculino Precadete Minimosqui SUH SPORT
Jose Santamaria Perez Masculino Precadete Minimosqui NATURAL SPORT VIDELGI
Alvaro Barreiro Blanco Masculino Precadete Minimosqui NATURAL SPORT VIDELGI
Hugo Fernandez Crespo Masculino Precadete Minimosqui MAT'S
Alejandro Lago Hermida Masculino Precadete Minimosqui MANIOTAS - NOIA
Mateo Santos Jueguen Masculino Precadete Minipluma VITAL SPORT CAMBADOS
Hugo Varela Rodriguez Masculino Precadete Minipluma PATIÑO MOAÑA
Damian Güimil Loureiro Masculino Precadete Minipluma OLIMPIC
Daniel Campo Fernández Masculino Precadete Mosca Tkdenodo
Roi Caamaño Montes Masculino Precadete Mosca SUH SPORT
Mateo Blanco Castaño Masculino Precadete Mosca SUH SPORT
Rodrigo Caamaño Perez Masculino Precadete Mosca SUH SPORT
Javier Fernandez Arizaga Masculino Precadete Mosca SUH SPORT
Hector Freire Blanco Masculino Precadete Mosca OLIMPIC
Alejandro Lopez Gonzalez Masculino Precadete Mosca OLIMPIC
Lois Calo Vila Masculino Precadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Victor Videla Miguens Masculino Precadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Noe Fajardo Sampedro Masculino Precadete Mosca NATURAL SPORT VIDELGI
Aaron Santamria Requejo Masculino Precadete Mosca MANIOTAS - NOIA
Pablo Carreira Mallo Masculino Precadete Mosca GARRAPUCHO
David Infiesta Picouto Masculino Precadete Mosca GARRAPUCHO
Dawitt Santiso Baamonde Masculino Precadete Mosca GARRAPUCHO
Adrian Veloso Villar Masculino Precadete Mosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Xavi Alonso Martinez Masculino Precadete Mosca A.D. Gimnasio Esculea Tao
Lucas Rial Domínguez Masculino Precadete Mosquito VITAL SPORT CAMBADOS
Gabriel Teo Franqueiro Masculino Precadete Mosquito Tkdenodo
Hugo Garcia Resua Masculino Precadete Mosquito SUH SPORT
Martin Dosil Calo Masculino Precadete Mosquito NATURAL SPORT VIDELGI
Manuel Del Rio Carames Masculino Precadete Mosquito MANIOTAS - NOIA
Unai Aguin Fervenza Masculino Precadete Mosquito KIDO SPORT
Hugo López Blanco Masculino Precadete Mosquito A.D. Gimnasio Esculea Tao
Adrián Zas Otero Masculino Precadete Pesado Tkdenodo
Pablo Conde Aragunde Masculino Precadete Pluma VITAL SPORT CAMBADOS
Ibrahim Mahi Freire Masculino Precadete Pluma SEUNGSPORT
Ayrton Iglesias Lopez Masculino Precadete Pluma OLIMPIC
Alejandro Lemiña Vila Masculino Precadete Pluma NATURAL SPORT VIDELGI
Pedro Alvarez Lorenzo Masculino Precadete Pluma KAE SPORT
Alejandro Rey Franqueira Masculino Precadete Pluma BOUDSPORT
David Amrtinez Gude Masculino Precadete Semimedio NATURAL SPORT VIDELGI
UNAI SILVA PAZOS Masculino Absoluto Ligero Mace-sport
Miércoles, 30 Mayo 2018 00:00

Árbitros Lérez 02/06/18

Árbitro Combate Club Categoría Disponivilidad
TANIA CASTIÑEIRA ETCHEVARRIA HEBE Juez crono Todo el dia
Mario Couceiro Barreiro KWON  Juez crono Todo el dia
JONTHAN NOGUEIRA ARAGUNDE OLIMPIC Juez crono Todo el dia
JOSE MARIA CASAS GUERRERO SUH SPORT Juez crono Todo el dia
URIELPEREIRA GONZALEZ TAO Juez crono Todo el dia
TEO RODRIGUEZ FERNADEZ VITAL SPORT Juez crono Todo el dia
Pablo Vidal Rios BOUDSPORT Nacional Todo el dia
Eugenio Barral Prieto KIDO SPORT Nacional Todo el dia
RAQUEL MOUCO REZA KIDO SPORT Nacional Todo el dia
ADRIAN MACEIRAS MASEDA KWON Nacional Todo el dia
Renso Eduardo Rodríguez Redondo Mace-sport Nacional Todo el dia
FCO. ISRAEL TILVE MAT´S Nacional Todo el dia
ELIA GALDO MAIRA N. SADA Nacional Todo el dia
BRAIS GONZALEZ FERNANDEZ SEUNGSPORT Nacional Todo el dia
VITOR LOURIDO BASTOS TKDENODO Nacional Todo el dia
DANIEL PAREDES NOVAS HEBE Nacional Todo el dia
Miguel Rios Gil PATIÑO MOAÑA Nacional Todo el dia
ANXO FERNANDEZ ESTEVEZ BUDO  Regional Todo el dia
ELENA LAGO SALGUEIRO BUDO  Regional Todo el dia
Antía García Rodríguez Couto Regional Todo el dia
Ana Figueiras Candamo GARRAPUCHO Regional Todo el dia
SERGIO COBAS  VILLARES GARRAPUCHO Regional Todo el dia
JESUS LOPEZ RAMOS GARRAPUCHO Regional Todo el dia
ODHRA DI MARTINO HEBE Regional Todo el dia
Martín Díaz Pereira Mace-sport Regional Todo el dia
ALEJANDRO FERNANDEZ GOMEZ MANIOTAS Regional Todo el dia
DIEGO CHOUSA OTERO N. SADA Regional Todo el dia
NEREA LOPEZ RIVERA SEUNGSPORT Regional Todo el dia
CARLOS GARCIA LORES SUH SPORT Regional Todo el dia
Fco Alexandre Acuña Garrido TAEKANART Regional Todo el dia
Alberto Bautista Dios TAO Regional Todo el dia
VICTOR GAMAS BELLO TKDENODO Regional Todo el dia
JORGE LEIRO DOZO VITAL SPORT Regional Todo el dia

CIRCULAR Nº 13/2018

 

ASUNTO:    CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR DE TÉCNICA.

 

DESTINATARIO:    CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS.

 

DATA: SÁBADO 09/06/2018

 

LUGAR: CENTRO DE TECNIFICACION DE PONTEVEDRA.  

 

HORARIO: De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas (excepto os xuices de mesa que so asistirán en horario de tarde).

 

MATERIAL: Dóbok, útiles de escritorio e regulamento actualizado – Descargar da web.

 

TEMAS:         Regulamento infantil e adultos (DESCARGAR REGULAMENTO DA WEB E LEVAR O CURSO. O CURSILLISTA DEBERÁ TER ESTUDIADO DITO REGULAMENTO ANTES DA ASISTENCIA Ó CURSO).

No aparatado DESCARGAS DA WEB aloxarase o modelo de exame a realizar para superar o curso.

 • Regulamentos propios da FGT – RFET.
 • Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.
 • Código de puntuacións e penalizacións.
 • Unificación de criterios técnicos.
 • Mesa de control, suma de calificacións e medias.

CUOTAS: 

 • Xuiz de Mesa ………………….. 63,00 euros
 • Xuiz Autonómico ........................ 98,00 euros
 • Xuiz Nacional ............................. 163,00 euros
 • Reciclaxe .................................... Gratuito (para colexiados)

                                                                                                 20,00 euros (non colexiados)

 

INSCRIPCIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, antes das 13:00 horas do VENRES 1 DE XUÑO.– IMPRESCINDIBLE TRAMITAR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E REMITIR ORIXINAIS ASINADOS E SELLADOS POR CORREO POSTAL.

Os xuices que acudan á ACTUALIZACIÓN tamén deben inscribirse na correspondente aplicación web indicando “reciclaxe” na súa categoría.

*NON se admitirán inscricións sen licencia nacional solicitada no momento da tramitación inicial.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade e asinado.CUBRIR A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB E ENVIAR ASINADO.
 • Fotocopia del DNI por ambas caras.
 • Autorización paterna para os menores de idade.

 

Para Xuíz de Mesa:

 • Cinturón marrón e ter 14 anos cumplidos, e cinto marrón.

 

Para Xuíz Autonómico:

 • Cinturón negro 1º dan como mínimo
 • Levar un ano como Xuiz de Mesa
 • Xuiz de Mesa COLEXIADO actualmente

Para Xuíz Nacional:

 • Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.
 • Cinturón negro 2º dan como mínimo
 • Levar un ano como Xuíz Autonómico.

 

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITROS DE COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

É IMPRESCINDIBLE QUE O IMPRESO DE ACTIVIDADES NACIONAIS VEÑA TOTALMENTE CUBERTO E ASINADO E COA COPIA DO DNI.

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE PARA OS PROXIMOS CURSOS DE XUICES PUNTUADORES

DENDE O DEPARTAMENTO DE ARBITRAXE DE TECNICA POÑEMOS NO VOSO COÑECEMENTO QUE PARA OS CURSOS DE XUIZ PUNTUADOR REXIONAL E NACIONAL, SERÁ IMPRESCINDIBLE SABER TODOS OS PUMSES ATA O JANSU INCLUIDO. FARASE UN EXAMEN PRÁCTICO QUE DEMOSTRE O COÑECEMENTO DOS MESMOS. Non se valorará a súa execución, senon o seu coñecemento, xa que consideramos que é imposible valorar un pumse que non se sabe facer. Este apartado non é obrigatorio para os xuíces de mesa, só para os aspirantes a xuíz autonómico e nacional.

Para calquera dúbida, podedes contactar con Esperanza Meilán en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  ou nos teléfonos 600 550 618 ou no 649 018 298.

 

A Coruña, 22/05/2018.

                                                                                             

 

                              

                                                                                               EL SECRETARIO GENERAL

                                                                                   Juan Carlos Caínzos Gómez

Circular 12/2018

 

DESTINATARIOS: Clubes e Ximnasios federados.

 

ASUNTO: SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN  DE ADESTRADORES.

 

DATA: SABADO 09/06/2018

 

LUGAR: CGTD PONTEVEDRA.

 

HORARIO: De 10.00 a 13.00 horas.

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, a través da aplicación web ata o 04/06/2018.

 

CUOTA DO CURSO: GRATUITO.

 

PROGRAMA:

 • Novos Regulamentos e Normativa de Exame e Convalidacións.
 • Novos pumses da WTF.
 • Unificación de criterios de valoración.
 • Unificación de criterios técnicos.

 

IMPORTANTE: O curso é de asistencia obrigaroria para maestros nacionais e para poder formar parte de Tribunais de Exame de Cintos Negros ou para realizar exames no mesmo clube.

 

DOCUMENTACIÓN: Inscrición electrónica na web.

 

MATERIAL: Dóbok e útiles de escritorio.

 

REQUISITOS: O curso está aberto a tódolos técnicos (monitores, adestradores autonómicos e nacionais) e árbitros / xuices (categorías autonómica e nacional). Grao mínimo 1º DAN.

 

A realización deste curso habilitará para formar parte dos tribunais de graos que se constituian para os exames que se realicen en Galicia e exames nos clubs. Os membros do mesmo deberán de ter un grao máis que o maior da convocatoria de exame.

A Coruña, a 22 de MAIO de 2018.

                                                                  O Secretario Xeral

 

 

                  

 

                                                        Juan Carlos Caínzos Gómez

Martes, 22 Mayo 2018 00:00

Cpto. España Universitario

 

A Universidade da Coruña participou a pasada fin de semana no Campionato de España Universitario celebrado en Los Alcázares, Murcia. Sofía Pérez, Sara García e Laura Dosil foron as representantes da UDC, que, con Rubén Taboada como coach, acadaron pleno de medallas:
- Sofía Pérez, do Natural Sport, fixo valer a sua condición de cabeza de serie 1 e acadou a medalla de ouro e o titulo de Campiona de España na categoría de -73 kg.
- Sara García, do Dobok, acadou a medalla de bronce na categoría de -57 kg. Despois de chegar ata semifinais, Sara perdeu nun combate moi axustado con Águeda Redondo, da Univ. Miguel Hernández, quen despois sería a gañadora da categoría.
- Laura Dosil, do Natural Sport, debutou nun universitario cunha merecida medalla de bronce. Laura cruzouse en semifinais coa subcampiona olímpica, Eva Calvo, a quen foi gañando durante parte importante do combate. Eva fixo valer a súa experiencia para poñerse por diante nun par de accións do segundo asalto, pero Laura non cedeu terreo e estivo a piques de empatar o combate nos últimos segundos.

 


PLAN DE VIAXE EQUIPOS DE TÉCNICA INFANTIL E ADULTO:

SAIDA VENRES 25:

22.00 Santiago
23. 00 Pontevedra
23.30 Vigo
00.30 Ourense

DOCUMENTACION:
DNI, Autorización paterna para os menores, Carnet de Grado.

EQUIPACION: A equipacion da FGT entregarase en destino. Viaxaremos con equipacion do club ou roupa deportiva.

 

1 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCOLA LUCENSE CADETE
2 TOM FERNANDEZ KIAP CADETE
3 IAGO FRAGA KIAP CADETE
4 AARÓN BOVEDA KIAP CADETE
5 SAMUEL MEILAN TAO CADETE
6 LAURA GONZALEZ TAO CADETE
7 EVA LÓPEZ NEKA CADETE
8 SYDNEY RODRÍGUEZ NEKA CADETE
9 IRIA DE LA FUENTE NEKA CADETE
10 GABRIEL TEMBRAS MOO DUK KWAN JUNIOR
11 BEATRIZ FELPETO MOO DUK KWAN JUNIOR
12 ALVARO PORTELA HEBE JUNIOR
13 CELIA GARCIA TAO JUNIOR
14 BARBARA DI MARTINO HEBE JUNIOR
15 MANUEL PAZ HEBE JUNIOR
16 GABRIELE SANTOME HEBE JUNIOR
17 FATIMA RODRIGUEZ TAO JUNIOR
18 RAQUEL LOSADA TAO JUNIOR
19 ANDREA MOSCOSO TAO JUNIOR
20 SANDRA GARDINI YIDAM MASTER 1
21 SONIA PEREZ HEBE MASTER 1
22 OSCAR REY KIAP MASTER 2
23 ESPERANZA FERNANDEZ COUTO MASTER 2
24 ALEJANDRO LOSADA TAO SENIOR 1
25 ALEX LOSADA NEKA SENIOR 1
26 ANDREA VILAS TAO SENIOR 1
27 ELENA VARELA NEKA SENIOR 1
28 MARCOS SILVA MACE SPORT SENIOR 1
29 AITOR PRIEGO YIDAM SENIOR 1
30 EIRIM VAAMONDE YIDAM SENIOR 1
31 SAMUEL ALVES TAO SENIOR 1
32 ALICIA PEREZ TAO SENIOR 1
33 AROA MONTENEGRO  TAO SENIOR 1
34 LAURA VAZQUEZ TAO SENIOR 1
35 JORGE POSADA TAO SENIOR 1
36 MANUEL RODRIGUEZ TAO SENIOR 1
37 SAMUEL MEILAN TAO SENIOR 2
38 NEREA ALAMANCOS TAO SENIOR 2
39 NOELIA PÉREZ HEBE SENIOR 2
40 VANESA ORTEGA HEBE SENIOR 2
41 JOSE MANUEL AGUIN KIDO MASTER 1
42 PEDRO MORA TAO SENIOR 2
43 JUAN JOSE COSTA TAO MASTER 2
44 EDUARDO GONZALEZ TAO MASTER 2
45 EMILIO DELFIN SEUNGSPORT MASTER 4
46 ENCARNACIÓN QUINTELA HEBE MASTER 4
SELECCIÓN GALEGA TÉCNICA INFANTIL
CADETE
NURIA GARCÍA E. LUCENSE DANIEL AREANS NEKA
SARA PENA PATIÑO RUBÉN GALDO N.S. SADA
MARA CID YIDAM
LUCIA COSTAS YIDAM
INFANTIL
FRANCISCO RAMOS N.S. RIBEIRA YAIZA VELO N.S. SADA
MANUEL PAZ N.S. RIBEIRA LAURA ÁLVAREZ NEKA
IAGO GIL HEBE ANGELA PAZ HEBE
ALEVÍN
DIEGO FERNÁNDEZ HAN´S HORANG I ANA LLIN SHIN HAN´S HORANG I
LUCAS VELO KIAP EVA MORALES TAO C.L.V.
AITOR TEIJEIRO NEKA LUCÍA ROCA NEKA
BENXAMÍN
SAMUEL CRESPO HAN´S HORANG I JESSY SUN SHIN HAN´S HORANG I

 

 

x

Lunes, 21 Mayo 2018 00:00

Itinerario Cptos. España

CPTO. ESPAÑA CADETE E SUB21

Saída xoves 24/05/18 – Regreso o sábado ó remate da competición

 

RIVEIRA  (Ximansio Natural Sport) - 22:00 h.

BOIRO  (Espiñeira) - 22:15 h.

SANTIAGO  (Parada Hipercor) -  23:00 h.

 

PONTEVEDRA  (Avda. de Marín) -  22:30 h.

VIGO  (Plaza de España) - 23:00 h.

OURENSE  (Rotonda O Couto) -  00:00 h.

 

CPTO. ESPAÑA DE TECNICA


PLAN DE VIAXE EQUIPOS DE TÉCNICA INFANTIL E ADULTO:

SAIDA VENRES 25:

22.00 Santiago
23. 00 Pontevedra
23.30 Vigo
00.30 Ourense

DOCUMENTACION:
DNI, Autorización paterna para os menores, Carnet de Grado.

EQUIPACION: A equipacion da FGT entregarase en destino. Viaxaremos con equipacion do club ou roupa deportiva.

 

Lunes, 21 Mayo 2018 00:00

Selec. Cadete Cpto. España 26/05/18

         
CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA
  Obxecto:  
  Data: 12 de mayo de 2017  
  Lugar: CGTD DE PONTEVEDRA
  Horarios: 16:00-18:30  
       
         
  Horario pesaxe:    
     
   
 
Listado de convocados/as:
     
  Nome e apelidos:   Peso (Kg.) Club
         
  SILVIA OTERO -29 MAT´S
  CARME SANTAMARÍA -33 NATURAL SPORT
  CARLA DIÉGUEZ -37 BOUDSPORT
  VANESA ROO -37 NATURAL SPORT
  LUCIA MONTEMUIÑO -41 NATURAL SPORT
  MARÍA FERREIRO -44 COUTO
  LUCIA DE LA IGLESIA -44 MANIOTAS
  YADIRA REIMUNDEZ -47 MAT´S
  IRENE MONTEMUIÑO -51 NATURAL SPORT
  FÁTIMA MARTINEZ -55 COUTO
  AINHOA GARCÍA -55 COUTO
  CLOE IGLESIAS -59 PATIÑO
  NURIA CERNADAS 59 NATURAL SPORT
  JULIAN FEIJOO -33 COUTO
  MANUEL LORENZO -37 SUH SPORT
  IGNACIO REMUIÑAN -37 NATURAL SPORT
  JAVIER JIMENEZ -41 NATURAL SPORT SADA
  SAMUEL MEILAN -41 TAO
  MANUEL CASTRO -41 BOUDSPORT
  DIEGO RODRIGUEZ -45 MACE SPORT
  JULIO IGLESIAS -45 NATURAL SPORT
  IKER GARCÍA -49 NATURAL SPORT
  MARTÍN CONDE -49 COUTO
  DAVID.M BARBOSA -49 BUDO CASTRELOS
  DIEGO ALVAREZ -53 NATURAL SADA
  SAMUEL MENDEZ -57 ARTEMOVEMENTO
  EDUARDO REJO -61 MACE SPORT
  DARIO FERNANDEZ -65 HEBE
  HUGO TRIGO 65 MANIOTAS
  PABLO CAROU COACH  
  DANIEL TORRADO COAH  
  RAÚL BOUZAS COACH  
  CARLOS ÁLVAREZ COACH  
  CONSULTAS:      
 
A/o seleccionador/a ou técnico responsable da categoría :
    PABLO CAROU VARELA
Página 9 de 160