×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 147

Responsable comunicación da Federación Galega de Taekwondo

Domingo, 24 Enero 2010 15:05

13/2009 CURSO DE ARBITRAXE ATA NACIONAL

Circular número: 13/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO DE ARBITRAXE ATA NACIONAL

CIRCULAR Nº 13/2009

 

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios.

 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE ATA NACIONAL.

 

DATA: Sábado, 20 de Xuño de 2009.

 

LUGAR: INEF BASTIAGUEIRO. OLEIROS – A CORUÑA.

 

HORARIOS: De 09.30 a 14.00 e de 15.30 a 20.30 horas.

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, NA FOLLA DE ACTIVIDADES NACIONAIS COA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Deberán estar en posesión da FGT antes das 13.00 horas do día 28 de maio de 2009. Á documentación acompañarase folla de liquidación e comprobante do pago das correspondentes cuotas (TODO XUNTO, NON ADMITIREMOS DOCUMENTACIÓNS “A PRAZOS”).

 

CUOTAS DO CURSO:

 

• Xuiz Cronometrador.…………………….. 52,00 Euros

• Árbitro Rexional …………………….…… 87,00 Euros

• Árbitro Nacional ……………………….… 145,00 Euros

• Reciclaxe:

Árbitros, Monitores e Adestradores COLEXIADOS --------- GRATIS

NON COLEXIADOS ----- 20 Euros

 

 

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo cinto MARRÓN.-Idade 14 anos cumplidos.

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.-Un ano de xuiz cronometrador, colexiación actual como xuiz cronometrador.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.-Un ano de árbitro rexional (ou Interrexional)- (Aprobado en Asamblea Xeral da FET de data 11/06/2008), colexiación actual como árbitro rexional.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a apresentar é a seguinte:

 

Para Xuiz Cronometrador

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia, compulsados.

- Fotocópias do CARNÉ MARRON (NON SE PRECISAN OS ANTERIORES).

- Autorización paterna ós menores de 18 anos.

- Ter licencia federativa do presente ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

 

 

 

 

Para Árbitro Rexional

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia, compulsadas.

- Fotocópia do carnet ou título de 1º DAN.

- Fotocópia do carnet ou título de xuiz cronometrador.

- Fotocópia do carnet de colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

- Ter licencia federativa do ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Autorización paterna os menores de 18 anos.

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

Para Árbitro Nacional

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia, compulsados.

- Fotocópia do carnet ou título de 2º DAN.

- Fotocópia do carnet ou título de Árbitro Rexional ou Interrexional.

- Fotocópia da colexiación de árbitro rexional en vigor.

- Ter licenza federativa do presente ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Autorización paterna os menores de 18 anos.

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

É imprescindible para se presentar ao Curso pertencer a Clube afiliado a esta FGT no ano 2009.

 

MATERIAL: Deberán presentarse provistos de: Dóbok, libreta e bolígrafo. Tamén deberán traer uniforme oficial de arbitraxe para o caso dos xuices cronometradores que se presentan a rexional e os árbitros rexionais que se presentan a nacional para poder realizar as prácticas de arbitraxe.

 

Non se poderán realizar conxuntamente os cursos de Xuiz Crono e Arbitro Rexional.

Este curso realizarase polas Normas da Federación Mundial W.T.F.

En caso de non haber inscricións suficientes poderase suspender o Curso.

 

Non se admitirá documentación en trámite polo que deberán anticiparse a solicitar o que lles falte con suficiente tempo para o día que finalice o prazo ter toda a documentación COMPLETA.

 

Para a reciclaxe, os interesados, deberán estar en posesión da licencia de 2009 e enviar o impreso de inscrición (ACTIVIDADES NACIONAIS) debidamente cumplimentado indicando que é para reciclaxe.

 

 

A Coruña, a 4 de Maio de 2009.

Circular número: 12/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO PREPARACIÓN EXAME CINTOS NEGROS


CIRCULAR 12/2009

 

 

 

ASUNTO: CURSO DE PREPARACIÓN DO EXAME DE CINTURÓN NEGRO.

 

DESTINATARIO: DEPORTISTAS QUE ASPIREN Ó CINTO NEGRO E PUM.

 

LUGAR: INEF – BASTIAGUEIRO (OLEIROS – A CORUÑA). Sala de Loita.

 

DATA: Sábado, 13 de Xuño de 2009.

 

HORA: De 10.00 a 13.00 horas.

 

 

PROFESORADO: Don Miguel Meilán Cabaleiro.

 

CUOTA DO CURSO: Gratuita.

 

DOCUMENTACIÓN: Folla de INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES NACIONAIS (descargar de www.taekwondogalego.com ) debidamente cumplimentada. Os inscritos deberán ter licencia do ano 2009.

 

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: Na Federación Galega de Taekwondo, antes das

13.00 horas do día 27 de maio de 2009.

 

MATERIAL: Útiles de escritorio, dóbok, ti e zapatillas.

 

TEMARIO: Regulamento do exame de Cinto Negro e Pum.

Criterios de valoración e metodoloxía.

 

NOTA: En caso de non haber inscricións suficientes, anularase o seminario.

 

 

 

A Coruña, 4 de Maio de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:03

09/2009 CAMPIONATO GALEGO SUB-21

Circular número: 09/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CAMPIONATO GALEGO SUB-21


CIRCULAR Nº 09/2009

 

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES E XIMNÁSIOS FEDERADOS

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO SUB 21 MASCULINO E FEMININO

“XUNTA DE GALICIA” - ANO 2009

 

 

 

1. A COMPETICIÓN

 

1.1. LUGAR: Pavillón da Universidade de Vigo – CUVI - VIGO

1.2. DATA: Sábado, 30 de Maio de 2009.

1.3. HORÁRIO: A partires das 10.00 horas.

 

2. NORMAS TÉCNICAS

 

2.1. INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2009 poderán presentar unha equipo masculino e un feminino con un máximo de dous competidores/as por peso. As inscricións debidamente cumplimentadas e coa documentación esixida, remitirase á FGT, debendo ter entrada na mesma antes das 13.00 horas do dia 18 de maio. As que cheguen con posterioridade ou incompletas, non se admitirán.

2.2. GRAO MÍNIMO:

Masculino: Cinto Marrón.

Feminino: Cinto Azul.

2.3. DOCUMENTACIÓN :

2.3.1. Os menores de 18 anos, autorización paterna e certificación de aptitude psicofísica no impreso facilitado pola FGT e que se pode descargar da web.

2.3.2. Impreso de inscrición debidamente cumplimentado (nome e e dous apelidos, data de nacimento e nº de licenza).

2.4. IDADES: Poderán participar os desportistas nados nos anos 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95. Aprobado en Asamblea da FET do 11/06/2005.

2.5. PROTECCIÓNS: Son estritamente obligatorias, e deberá aportarlas cada desportista: casco regulamentario, coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas (non empeines) e petos e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans.

2.6. OS COMBATES: Rexerase polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición.

2.7. ARBITRAXE: Rexerá-se polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.

2.8. UNIFORMIDADE OBLIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. PESOS:

CATEGORIAS MASCULINA FEMININA

Semi-minimosca - 50 kg - 43 kg

Mini-mosca 50 - 54 43 - 46

Mosca 54 - 58 46 - 49

Galo 58 - 63 49 - 53

Pluma 63 - 68 53 - 57

Lixeiro 68 - 74 57 - 62

Super-lixeiro 74 - 80 62 - 67

Medio 80 - 87 67 - 73

Pesado + 87 Kgs. + 73 Kgs.

 

2.10. TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipos: Trofeu aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Oro: 7 puntos

Prata: 3 puntos

Bronce: 1 punto.

Nota: as medallas que se obteñan sen facer combate sí computarán para a clasificazón. (Acordo da Asamblea Xeral do 03/03/01).

 

3. ORGANIZACIÓN

 

3.1. ORGANIZA o Clube KIAP DE VIGO por delegación da Federación Galega de Taekwondo.

3.2. PESAXE: Venres dia 29 de Maio, provincia de:

A CORUÑA: ás 13.00 hr. no Ximnasio Estudo Garrapucho.Paseo de Ronda, 56 - A Coruña.

ás 13.00 hr. no Ximnasio Natural Sport.Avda.De Ferrol, 27 – Riveira.

LUGO: De 13.00 a 14.00 hr. no Ximnasio Moo Duk Kwan, Porta dá Cume 29 , Vilalba.

OURENSE: de 13 a 15 horas no Ximnasio Couto, Juan de Anges, 4 – Ourense.

PONTEVEDRA: De 14.00 a 15.00 hr. no Ximnasio Tao C/ Coruña 13 baixo, Vigo.

De 13.00 a 15.00 hr. no Ximnasio Mat´s, C/ Inferniño, 10 – Marín.

3.3. SORTEO: Realizarao a Directora Rexional de Arbitraxe o día anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a dita directora en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

3.4. XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase unha hora antes do incio da competición no pavillón – lémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.

3.5. COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 10.00 horas.

 

4. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

4.1. PERTENZA A CLUB FEDERADO: Os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un club afiliado á FGT na temporada 2009.

4.2. ÁRBITROS: A parte dos nominados, os clubes poderán proferir outro colexiado máis, inscribíndoo na folla de inscrición de desportistas e comunicándoo á Directora de Arbitraxe, o cal recibirá a gratificación correspondente en caso de ser selecionado e segundo a súa categoria, a cargo da FGT. Toda-las propostas deberán ter entrada na FGT antes do dia 9 de Setembro de 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECLAMACIÓNS :

 

5.1. COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará formado por:

Presidente: Don ALFONSO GUEDELLA VILLAR.

Vogais: D. María Bautista Maestre, D. José A. Torres Taboada e un técnico máis que será escollido por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

5.2. RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas reflectidas no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor.Deberán facer-se sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.

Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 €), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o seu importe.

 

5.3. Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao club en todos os actos do campionato.Os adestradores, co fin de dar unha boa imaxe do noso desporte, deberán vestir correctamente, con chándal ou dobok, e, en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servizo de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo contravimento das normas que figuran nesta circular ou da legalidade vixente.

 

 

 

A Coruña, 28 de Abril de 2009

Circular número: 11/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSOS DE TITULACION - PREINSCRICIÓN


DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES AFILIADOS.

 

ASUNTO: Curso de Titulación de Monitor, Adestrador Autonómico y Adestrador-Mestre Nacional – ANO 2009.

 

Comunicamos a todo-los clubes que para poder celebrar os cursos de titulación deberá de contarse cun número mínimo de alumnos, requisito indispensable esixido pola Federación Española de Taekwondo.

 

Pola presente solicitamos envíen, antes do día 22 de  maio de 2009, una PREINSCRICIÓN para ter unha previsión dos deportistas que estarían interesados en realizar estes cursos, que se celebrarían entre os días 13 e 31 do mes de xullo nas instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

 

Se nesta preinscripción se obten o nº mínimo de deportistas requeridos pola FET para poder realizar os cursos, convocaríase unha INSCRICIÓN OFICIAL definitiva o vindeiro mes de Xuño, na que se deberá remitir toda a documentación requerida na correspondente circular así coma o pago da cuota e folla de liquidación.

 

As cuotas son:

Nivel I - Monitor ----------------------------------- 310 €

Nivel II - Adestrador Autonómico-----------  362 €

Nivel III - Mestre Nacional ---------------------  668 €

Asignaturas Soltas -------------------------------   73 €

 

 

NOTA IMPORTANTE: A PARTE COMÚN DOS CURSOS DE ADESTRADORES DE PRIMERO E SEGUNDO NIVEL SERÁ IMPARTIDA POLA ESCOLA GALEGA DO DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA, E É OBRIGATORIO TE-LA APROBADA PARA OBTER A TITULACIÓN. Celebrouse recentemente un curso e celebrarase outro no segundo semestre do ano. Para inscricións e máis información ver www.deportegalego.eu

 

A Coruña, 30 de abril de 2009

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREINSCRIPCIÓN CURSOS DE  TITULACIÓN ANO 2009

 

Nome E Apelidos ________________________________________________________

 

DNI _______________________  Data de Nacemento ______________________________

 

Enderezo ______________________________ CP_________ Localidade________________

 

Provincia_________________ Tel.__________________ e-mail____________________

 

Club _________________________ Nº Licencia ______________________

 

Titulación actual __________________Curso no que se preinscribe _____________________

 

 

 

Asdo. _____________________________________________

Domingo, 24 Enero 2010 15:01

10/2009 CURSO DE PUMSES

Circular número: 10/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO DE PUMSES

Circular 10/2009

 

ASUNTO: CURSO POOMSES.

 

DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN:

 

- Sábado, 9 de Maio en MONFORTE (De 16 a 20 horas). Pavillón da Pinguela.

 

- Domingo, 10 de Maio en VIGO (De 10 a 14 horas). Pavillón da Mina.

 

INSCRICIÓN: Na Fed. Galega de Taekwondo antes das 13.00 horas do mércores día 6 de maio, no impreso que se adxunta, coa liquidación e xustificante bancario do pago.

 

CUOTA DO CURSO: 10 euros. (Gratis para os Adestradores de clubes e árbitros de técnica colexiados).

 

GRAO MÍNIMO: Cinturón Negro 1º DAN ou PUM.

 

PROFESORES:

 

Maestro Kim Jeong Cheol. 8º DAN.

 

- 2006. Subcampeón del Mundo de Pumses, Seúl, Korea.

- 2006. Premios Nacionales Federación Española. Mejor deportista masculino de Pumses

- 2007. Campeón de Europa de Pumses, Antalya, Turquía.

- 2007. Subcampeón del Mundo de Pumses, Inchon, Korea.

- 2008. Coach del Equipo Nacional de pumses en el Campeonato del Mundo, Ankara, Turquía.

 

Ayudante, su hija, Laura Kim Kim.

 

- 2006. Subcampeona del Mundo de Pumses, Seúl, Korea.

- 2006. Premios Nacionales Federación Española. Mejor deportista femenina de Pumses

- 2007. Campeona de Europa, Antalya, Turquía.

- 2007. Medalla de bronce Campeonato del Mundo de pumses, Inchon, Korea.

- 2008. Medalla de bronce Campeonato del Mundo de Pumses, Ankara, Turquía.

- 2008. Subcampeona del Mundo de Pumses (parejas), Ankara, Turquía.

- 2008. Premios Nacionales Federación Española. Mención de Honor.

 

Además de Samuel Meilán Fernández y Nerea Alamancos Lámas, Subcampeones de Europa de Técnica y terceros en el Mundial.

 

É MOI IMPORTANTE A ASISTENCIA DE TÉCNICOS E ÁRBITROS ASÍ COMO DOS INTEGRANTES DA SELECCIÓN GALEGA DE TÉCNICA.

 

A Coruña, 27 de Abril de 2009.

 

 

 

 

 

 

Federación Galega de Taekwondo

 

Circular 10/2009

 

ASUNTO: CURSO POOMSES.

9 e 10 de Maio de 2009

 

FOLLA DE INSCRICIÓN

 

 

 

NOME E APELIDOS:

 

Nº DE LICENCIA:

 

CLUBE:

 

CINTURÓN (Mínimo 1º DAN ou PUM):

 

TITULACIÓN E Nº (ADESTRADOR / ÁRBITRO):

 

INTEGRANTE DA SELECCIÓN GALEGA DE TÉCNICA? (SÍ / NON):

 

EMAIL:

 

TELÉFONO:

 

 

 

Remitir á FGT antes das 13.00 horas do mércores 6 de maio de 2009.

Circular número: 08/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CTO. GALEGO DE TECNICA INFANTIL E ADULTOS


CIRCULAR Nº 08/2009

 

 

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO DE TÉCNICA E PUMSE INFANTIL E ADULTOS.

 

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

 

LUGAR: Pavillón Municipal da Pinguela. Ctra. De Sober, s/n. MONFORTE.

 

DATA: Sábado, 9 de Maio de 2009.

 

HORARIO: A partires das 10.00 horas.

 

INSCRICIÓNS:

Na Federación Galega de Taekwondo antes das 13.00 h. do día 30 de abril de 2009 (Prégase cumplimenten completamente as inscricións indicando nome e dous apelidos, así como o resto dos datos federativos completos. LETRA CLARA).

 

DOCUMENTACION:

• Licencia federativa ano 2009.

• Folla de inscrición debidamente cumplimentada.

• Permiso paterno orixinal para os menores de idade (deberá de ser enviado á FGT xunto coas inscricións dentro do prazo de inscrición no novo modelo facilitado pola FGT e que se pode descargar de www.taekwondogalego.com ).

 

REGULAMENTACIÓN: A competición regularase polos Regulamentos en vigor aprobados pola FET.

 

PARTICIPACION

 

ADULTOS: Poderán participar en técnica tódolos deportistas federados que ostenten como mínimo o 1º Pum (deportistas con 14 anos cumpridos no ano en curso) ou 1º Dan (deportistas con 15 ou máis anos cumpridos no ano en curso). A inclusión nas categorías farase por ano natural.

 

INFANTIL: Poderán participar os deportistas nados entre os anos 1994 e 2003 na súa correspondente categoría entre as que se indican a continuación. Cada clube poderá inscribir TRES equipos por categoría:

 

- Categorías Infantil:

 

BENXAMIN: anos 2000 e 2003

ALEVÍN: anos 1998 e 1999

INFANTIL: anos 1996 e 1997

CADETE: anos 1994 e 1995

 

- Categorías Adultos:

 

CATEGORÍAS INDIVIDUAIS:

1. Xunior de 14 a 18 anos cumpridos no ano en curso (Anos 95-91)

2. Senior 1 de 19 a 30 anos cumpridos no ano en curso (Anos 90-79)

3. Senior 2 de 31 a 40 anos cumpridos no ano en curso (Anos 78-69)

4. Master 1 de 41 a 50 anos cumpridos no ano en curso (Anos 68-59)

5. Master 2 51 anos ou máis cumpridos no ano en curso (Anos 58-…)

 

PARELLAS

1. Parellas 1 de 14 a 35 anos cumpridos no ano en curso (Anos 95-74)

2. Parellas 2 36 ou máis anos cumpridos no ano en curso (Anos 73-…)

 

TRIOS SINCRONIZADOS:

Dividiranse en categoría masculina e categoría feminina. Non se poderá participar con máis nin menos de 3 competidores.

1. Trio Masculino 1 de 14 a 35 anos cumpridos no ano en curso(Anos 95-74)

2. Trio Masculino 2 36 ou mais anos cumpridos no ano en curso(Anos 73-…)

3. Trio Feminino 1 de 14 a 35 anos cumpridos no ano en curso (Anos 95-74)

4. Trio Feminino 2 36 ou máis anos cumpridos no ano en curso (Anos 73-…)

 

Os clubes poderán inscribir TRES participantes ou equipos por cada modalidade e categoría.

 

Os clubes poderán inscribir un deportista de reserva para equipos sincronizados (Tríos e Parellas).

 

Non se aceptará ningunha documentación fora de prazo ou en trámite. Todolos participantes deberán de pertencer a un clube dado de alta e con profesor colexiado no presente ano 2009 y deberán de ter licencia federativa en vigor no presente ano 2009.

 

A reunión de árbitros e delegados terá lugar no mesmo pavillón ás 09.00 horas.

 

Comunicarase horario da competición a través da web, como referencia de participación, debendo de estar presentes no lugar do campionato cunha hora de antelación.

 

AVISO IMPORTANTE - CPTO. GALEGO DE TÉCNICA

 

COMUNICASE A TODO-LOS CLUBES QUE DE INSCRIBIR DEPORTISTAS DO ANO 1995 QUE PODERÍAN IR EN CATEGORÍA CADETE OU XUNIOR, DEBERÁN DE FACELO NUNHA DAS CATEGORÍAS, ESCOLLENDO A QUE CONSIDEREN MÁIS AXEITADA SEGUNDO O CASO.

 

A Coruña, 16 de Abril de 2009.

Circular número: 07/09

Destinatario: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS

Asunto: CTO. GALEGO EXHIB. ADULTS E FASE AUTONÓMICA EXHIB.


CIRCULAR Nº 07/2009

 

 

ASUNTO: FASE AUTONÓMICA DO CAMPIONATO INFANTIL DE EXHIBICIÓN

E

CAMPIONATO GALEGO DE EXHIBICIÓN ADULTOS - “XUNTA DE GALICIA” 2008

 

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

 

LUGAR: Pavillón Municipal dos Remedios - OURENSE.

 

DATA: Sábado, 18 de abril de 2009.

 

HORARIO: A partires das 10.00 horas.

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo antes das 13.00 h. do día 13 de abril de 2009 (Prégase cumplimenten completamente as inscricións indicando nome e dous apelidos, así como o resto dos datos federativos completos. LETRA CLARA).

 

DOCUMENTACION:

• Licencia federativa ano 2009.

• Folla de inscrición debidamente cumplimentada.

• Permiso paterno orixinal para os menores de idade (deberá de ser enviado á FGT xunto coas inscricións dentro do prazo de inscrición no novo modelo facilitado pola FGT e que se pode descargar de www.taekwondogalego.com ).

 

CATEGORÍAS E IDADES DE PARTICIPACIÓN:

 

CATEGORÍA INFANTIL (Categoría A): CLASIFICADOS NAS FASES PROVINCIAIS.

 

CATEGORÍA CADETE (Categoría B): CLASIFICADOS NAS FASES PROVINCIAIS.

 

CATEGORÍA ADULTOS: De 6 a 9 participantes con 15 ou máis anos cumpridos no ano en curso. Os equipos poderán ser masculinos, femininos ou mixtos indistintamente.

 

En caso de que un clube presente máis dun equipo deberá de definir coas letras A, B e C cada un dos equipos inscritos, non permitíndose varia-la orde establecida polo sorteo.

 

AS INSCRICIÓNS QUE NON CHEGUEN EN PRAZO NON SE ACEPTARÁN.

 

Nota importante: A FET informounos o venres que NON se permite a participación de deportistas nados no ano 1994 en categorías CADETE e ADULTO, polo que terán que escoller unha das dúas categorías para a participación. Tendo en conta que o aviso chegou con moito retraso por parte da FET e moitos clubes xa tiña os equipos confeccionados, esta FGT permitirá a participación dos mesmos no Campionato Galego de Exhibición Adultos e Cadete con deportistas dos anos 1993 e 1994 comúns a amba-las dúas categorías, pero estes equipos NON PODERÁN ASPIRAR Ó PODIUM NIN CLASIFICARSE PARA O NACIONAL, simplemente poderán participar.

 

A reunión de árbitros e delegados terá lugar no mesmo pavillón ás 09.00 horas.

A Coruña, 3 de Abril de 2009.

Circular número: 06/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CPTO. ESCOLAR DE EXHIBICIÓN - FASE PROVINCIAL


Circular 06/2009

 

DEPORTE ESCOLAR

 

FASE PROVINCIAL – CAMPIONATO ESCOLAR DE EXHIBICIÓN

 

DATA: Sábado, 4 de Abril de 2009.

 

LUGAR:

A Coruña: ORGANIZA CLUBE NATURAL SPORT RIVEIRA. Pavillón Municipal.

Pontevedra: ORGANIZA CLUBE MACE SPORT. Pavillón Principe Felipe.

Lugo e Ourense: ORGANIZA CLUBE COUTO. Sr. Modesto Glez.

 

Para máis información sobre pavillóns de celebración e horarios, contactar cos organizadores (Teléfonos de contacto e emails na web www.taekwondogalego.com ).

 

CATEGORÍAS E IDADES DE PARTICIPACIÓN:

 

CATEGORÍA INFANTIL (Categoría A): Nados en 1997 ata o 2000, coa posibilidade de poder inscribir un máximo de tres deportistas do ano 2001 por clube, non por equipo.

 

CATEGORÍA CADETE (Categoría B): Nados nos anos 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000.

Estas idades serán as que se terán en conta para o vindeiro campionato galego de técnica exhibición.

 

Adxuntamos impreso para inscribir ós equipos, o que deberá presentarse nesta FGT E NO CLUBE ORGANIZADOR antes das 13.00 horas do VINDEIRO VENRES DÍA 27 (ver enderezos electrónicos en www.taekwondogalego.com )

 

Os competidores deberán estar mutualizados pola Dirección Xeral para o Deporte, para o que tiveron que ser inscritos en tempo e forma na base de datos de www.deporteescolargalego.org , nos prazos indicados.

 

AS INSCRICIÓNS QUE NON CHEGUEN EN PRAZO NON SE ACEPTARÁN. INSISTIMOS NA ABRIGA DE REMITI-LAS SIMULTANEAMENTE Ó CLUBE ORGANIZADOR EN CADA PROVINCIA E A ESTA FGT ANTES DAS 13.00 HORAS DO VENRES DÍA 27.

 

A Coruña, 23 de Marzo de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 14:57

05/2009 CURSO DE XUICES PUNTUADORES

Circular número: 05/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO DE XUICES PUNTUADORES

 

CIRCULAR Nº 05/2009

 

ASUNTO: CURSO DE XUÍZ CALIFICADOR AUTONÓMICO E NACIONAL DE TÉCNICA.

 

DESTINATARIO: CLUBES E XIMNASIOS FEDERADOS

 

DATA: Domingo, 22 de Marzo de 2009.

 

LUGAR: POLA MAÑÁ:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva. PONTEVEDRA. / POLA TARDE: No Ximnasio

Mace Sport de Pontevedra.


 

HORARIO: De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

 

MATERIAL: Dóbok e útiles de escritorio.

 

TEMAS: Regulamento infantil e adultos.

• Regulamentos propios da FGT.

• Actualización técnica e novas modificacións dos regulamentos.

• Código de puntuacións e penalizacións.

• Unificación de criterios técnicos.

• Mesa de control, suma de calificacións e medias.

CUOTAS:

• Xuiz Autonómico ........................ 87,00 euros

• Xuiz Nacional ............................. 145,00 euros

• Reciclaxe .................................... Gratuito (para colexiados)

(Inclúe colexiación, diploma, carnet e dereitos do curso)

 

INSCRIPCIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, antes das 13:00 horas do venres

día 13 de Marzo de 2009. (Debido ó breve espacio de tempo que nos separa da

celebración do curso, as inscripcións incompletas, ilexibles, e recibidas fora

de prazo serán devoltas ó clube non podendo realizar o curso o interesado). –

Indicar nº de licencia, nº de colexiación e nº de cinturón negro.

 

DOCUMENTACIÓN:

• NOVO Impreso de Actividades Nacionales cubierto na súa totalidade e asinado.

(DESCARGAR DA WEB).

• Fotocopia del DNI por ambas caras.

Para Xuíz Autonómico:

• Cinturón negro 1º dan como mínimo (antes era 2º dan).

Para Xuíz Nacional:

• Xuíz Autonómico COLEXIADO actualmente.

• Cinturón negro 2º dan como mínimo (antes era 3º dan).

• Levar un ano como Xuíz Autonómico.

 

IMPORTANTE: No vindeiro mes de abril haberá campionatos de Exhibición nas catro

provincias galegas (fases provinciais) e o autonómico, ademáis do Campionato

Galego de Exhibición, tendo prioridade de participación para o arbitaxe estes

xuices puntuadores.

 

ESTA TITULACIÓN TEN A MESMA VALIDEZ QUE A DE ÁRBITRO AUTONÓMICO E NACIONAL DE

COMBATE PARA O ACCESO Ó EXAME DE CINTOS NEGROS.

 

A Coruña, 5 de Marzo de 2009.

Circular número: 04/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO ACTUALIZACIÓN TÉCNICA - IMPORTANTE


 

ASUNTO: SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DOS TRIBUNAIS DE EXAME PARA CINTO NEGRO.

 

DATA: Sábado, 7 de Marzo de 2009.

 

LUGAR: Pavillón Municipal Carmen Estévez de Roxos-Villestro. Santiago de Compostela.

 

HORARIO: De 16.00 a 20.00 horas.

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, no correspondente impreso de Inscricións en Actividades Nacionais, antes das 13.00 horas do día 2 de marzo de 2009.

 

CUOTA DO CURSO: GRATUITO.

 

PROGRAMA:

_ Novos Regulamentos e Normativa de Exame e Convalidacións.

_ Novos pumses da WTF.

_ Unificación de criterios de valoración.

_ Unificación de criterios técnicos.

 

O curso é de asistencia obrigaroria para árbitros de técnica e maestros nacionais para poder formar parte de Tribunais de Exame de Cintos Negros ou para realizar exames no mesmo clube.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte:

• Impreso oficial de inscrición cumplimentado na súa totalidade.

 

MATERIAL: Dóbok e útiles de escritorio.

 

REQUISITOS:

Ser como mínimo Cinto Negro 3º DAN e Adestrador Nacional Colexiado.

 

A realización deste curso habilitará para formar parte dos tribunais de graos que se constituian para os exames que se realicen en Galicia e exames nos clubs. Os membros do mesmo deberán de ter un grao máis que o maior da convocatoria de exame.

 

A Coruña, a 18 de Febreiro de 2009.

Página 158 de 160